Hartelijk welkom op onze website. Deze website is bedoeld voor (aanstaande) ouders, volwassenen en professionals die te maken hebben met Triple-X syndroom. De contactgroep wil deze mensen informatie bieden en met elkaar in contact brengen.

Triple-X syndroom wordt ook wel Trisomie X genoemd of 47,XXX. Naar schatting 1 op 1000 vrouwen heeft deze aandoening en ongeveer 10-15 % van hen weet dit. De aandoening werd in 1959 ontdekt door mevrouw Jacobs en haar collega’s. Aan het uiterlijk is niet te zien of iemand dit syndroom heeft. De meeste vrouwen hebben er weinig last van. Meer over deze aandoening

De contactgroep bestaat sinds 2004 en is begonnen door Thea en Ida. Zij hebben beide een dochter met triple X syndroom. Sinds haar diagnose in 2013 is Jessica aangesloten en zij is webmaster. Meer over de contactgroep.